1 NPR 尼泊尔卢比 至 MRO 毛里塔尼亚乌吉亚


最后更新 : Wed, 17 Jul 2019 22:07:48 +0000

1NPRs
尼泊尔卢比
要么 1 NPR 至 MRO: =
3.2515 UM
毛里塔尼亚乌吉亚
汇率 : 3.25150


最后更新 : Wed, 17 Jul 2019 22:07:48 +0000

尼泊尔卢比 vs 毛里塔尼亚乌吉亚. 最近10天
Date 尼泊尔卢比 毛里塔尼亚乌吉亚
Wednesday, 07/17/2019 1 NPR = 3.25150 MRO
Tuesday, 07/16/2019 1 NPR = 3.25220 MRO
Monday, 07/15/2019 1 NPR = 3.26300 MRO
Sunday, 07/14/2019 1 NPR = 3.25950 MRO
Saturday, 07/13/2019 1 NPR = 3.25950 MRO
Friday, 07/12/2019 1 NPR = 3.25800 MRO
Thursday, 07/11/2019 1 NPR = 3.25410 MRO
Wednesday, 07/10/2019 1 NPR = 3.25570 MRO
Tuesday, 07/09/2019 1 NPR = 3.25240 MRO
Monday, 07/08/2019 1 NPR = 3.25330 MRO
实时图表 NPR/MRO or (尼泊尔卢比 / 毛里塔尼亚乌吉亚)
尼泊尔卢比 至 毛里塔尼亚乌吉亚 和 毛里塔尼亚乌吉亚 至 尼泊尔卢比
NPR MRO NPR MRO
5 NPR = 16.2575 MRO 1.5378 NPR = 5 MRO
10 NPR = 32.5150 MRO 3.0755 NPR = 10 MRO
20 NPR = 65.0300 MRO 6.1510 NPR = 20 MRO
50 NPR = 162.5750 MRO 15.3775 NPR = 50 MRO
100 NPR = 325.1500 MRO 30.7550 NPR = 100 MRO
300 NPR = 975.4500 MRO 92.2651 NPR = 300 MRO
500 NPR = 1625.7500 MRO 153.7752 NPR = 500 MRO
1000 NPR = 3251.5000 MRO 307.5504 NPR = 1000 MRO
货币换算
NPR